ابراهیم جلالیان

وکیل پایه یک دادگستری

ابراهیم جلالیان

وکیل پایه یک دادگستری


ابراهیم جلالیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان قم، کارشناس رسمی دادگستری در رشته تعیین نفقه و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم، عضویت در سه دوره هیات مدیره کانون وکلای داگستری استان قم و مدرس دانشگاه.

ایمیل : jalalian_1060@yahoo.com / تلفن : 0

رزومه

تماس

  آدرس

  تلفن

0

  ایمیل

jalalian_1060@yahoo.com

  ارسال پیام